Wszystko o:

fundusz alimentacyjny

fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny - fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia.Fundusz Alimentacyjny powstał na początku 1975. Administratorem funduszu był ZUS.Na mocy Ustawy o świadczeniach rodzinnych autorstwa Jolanty Banach (SDPL, wtedy w SLD), przyjętej przez Sejm w dniu 28 listopada 2003, Fundusz Alimentacyjny

... czytaj więcej o fundusz alimentacyjny na pl.wikipedia.org

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Wypełniasz wniosek o przyznanie alimentów z funduszu alimentacyjnego Uwaga! Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego możesz pobrać w gminie. We wniosku musisz podać następujące dane: swoje imię i nazwisko adres swój numer PESEL oraz dane dzieci też z ich numerami

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł. Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani

Dwa słowa o funduszu alimentacyjnym

W Gazecie Wyborczej z 10 kwietnia ukazał się raport czy raczej reportaż Lidii Ostałowskiej Porzucone przez mężów i polityków . Tekst rozpoczyna się stwierdzeniem, że ruch tzw. alimenciar, kobiet walczących o przywrócenie Państwowego Funduszu Alimentacyjnego, był największym społecznym zrywem od

Fundusz alimentacyjny - komu przysługuje?

dochód rodziny, który nie przekracza 725 zł na osobę trzeba pamiętać, że brany pod uwagę jest dochód za rok, który poprzedza złożenie wniosku do funduszu alimentacyjnego . Pieniądze można otrzymać w wysokości zasądzonych alimentów , ale nie więcej niż 500 zł. Po formularz wniosku należy udać się

Fundusz alimentacyjny 2014

kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego? Mając zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, można złożyć w swoim urzędzie gminy wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego . Uwaga! Należą się one dzieciom do 18 lat lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli się uczą, ale pod warunkiem, że

Fundusz alimentacyjny 2015 r.

całych zasądzonych alimentów wysokość zarobków - należy spełnić tzw. kryterium dochodowe, bo świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł netto miesięcznie. Wniosek należy złożyć na gotowym druku, który można otrzymać w ośrodku pomocy

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

alimentacyjnego? Druk wniosku o przyznanie alimentów z funduszu można otrzymać z urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum pomocy rodzinie w swojej miejscowości można go tez pobrać ze strony internetowej tych instytucji . Uwaga! Nie trzeba dołączać pliku dokumentów. Niektóre fakty można potwierdzić

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jakie dokumenty złożyć?

Drugi warunek to dochód. Jego wysokość nie może przekroczyć 725 zł netto miesięcznie na każda osobę w rodzinie. Kolejny warunek do wiek dziecka. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują póki dziecko nie ukończy 18 lat, a gdy się nadal uczy lub studiuje - do 25 roku życia. W przypadku

Fundusz alimentacyjny wniosek

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego to pomoc na która mogą liczyć osoby, które mają zasądzone alimenty na dziecko dzieci , ale wyegzekwowanie tych pieniędzy jest niemożliwe. Wniosek dotyczący świadczenia należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej. Trzeba jednak pamiętać, ze pieniądze z

Seminaryjny Fundusz Alimentacyjny pl.pregierz, pl.soc.religia, 1 czerwca 2009

Daniel - student drugiego roku - zwrócił się o pomoc do starszych kolegów. Niestety spotkał się z - delikatnie mówiąc - chłodnym przyjęciem. Uświadomiono mu bowiem, że wypłaty z Seminaryjnego Funduszu Alimentacyjnego należą się wyłącznie wpadkowiczom na rok przed zrobieniem prezbiteratu. No i w

dłużnicy alimentacyjni

zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela 8222 z urzędu 8221 występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze

Wniosek do komornika o alimenty

! Zaświadczenie będzie podstawą do ubiegania się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego . Alimenty z funduszu wypłaca urząd miasta lub gminy lub ewentualnie MOPS.Tam tez należy złożyć wniosek, który powinien zawierać: dane osobowe rodzica, który ubiega się o pieniądze i dziecka imię i nazwisko, data urodzenia

Matki - Polki - Obywatelki cz.II

  Prawo, polityka i samotność O tym, jak trudno jest w demokratycznym państwie przeforsować sprawiedliwe rozwiązanie prawne przekonały się samotne matki, czyli jak się mawia potocznie - alimenciary. Trzy lata walczyły one o przywrócenie Funduszu Alimentacyjnego 8222 Obywatel quot wspierał tę

Poradnik prawny cz.17

osób niewypłacalnych, a to uniemożliwi mu np. wzięcie kredytu, zakup telefonu na abonament . Alimenty z funduszu Dopóki alimenty nie zostaną ściągnięte, rodzic uprawniony do alimentów na dzieci powinien złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Wraz

Co należy wiedzieć o alimentach?

uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego   w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy społecznej .  W przypadku, gdy

Wzór pozwu o alimenty dla dziecka

! Jeżeli Twoim zdaniem komornik nie robi nic w Twojej sprawie, to złóż na niego skargę w sądzie rejonowym przy którym on działa. Kosztuje to 100 zł. Można to zrobić w ciągu 7 dni, od kiedy wiesz o jego niewłaściwym postępowaniu. Pieniądze z fundusz alimentacyjnego Jeżeli komornik choć bardzo się stara

Co zrobić, gdy były mąż nie płaci alimentów?

alimenty, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności czy skargę na czynność komornika. Nie poddawaj się bez walki 8211 te pieniądze Ci się należą! Podobne wpisy: Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego? Jak ustalić wysokość alimentów? Jak wnieść pozew o rozwód?

fundusz alimentacyjny

komornicze forum, nbsp zajęcie komornicze fundusz socjalny zajęcie komornicze fundusz alimentacyjny, zajęcie komornicze faktury zajęcie komornicze fundusze inwestycyjne, zajęcie komornicze firmy zajęcie komornicze forum prawne, zajęcie komornicze forum prawników zajęcie komornicze faktur, zajęcie

Potrącenia z wynagrodzenia

zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracowniom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. § 6. uchylony . § 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej

Co nas czeka w nowym roku

uzyskujące w miarę wysoki dochód. Przy niskich zarobkach można będzie odliczyć tylko część ulgi do wysokości zapłaconego podatku . Wraca Fundusz Alimentacyjny Od października 2008 roku osoba wychowująca dziecko, na które drugi z rodziców nie płaci alimentów, będzie mogła korzystać z Funduszu Alimentacyjnego

Zaległe alimenty

bankowego. W przypadku egzekucji z nieruchomości lub ruchomości samochód, cenne przedmioty koszty będą wyższe i wynoszą 15 . Jeżeli komornik nie będzie mógł wyegzekwować alimentów , a dochody nie przekraczają 725 zł na osobę w rodzinie, można zwrócić się o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Jak wyegzekwować alimenty?

uzyskać należnych alimentów, to można będzie wystąpić o nie o najbliższej rodziny byłego partnera rodzice lub rodzeństwo . Gdy będzie to niemożliwe np. rodzina żyje np. w ubóstwie, jest bezrobotna to pozostaje zwrócenie się o zaliczkę alimentacyjną z funduszu alimentacyjnego. Aby było to możliwe

Odpowiedź z ministerstwa

i psychoterapeutą uzależnień. Podczas rozmowy z jednym z moich pacjentów usłyszałam historię, która sprowokowała mnie do porównania Rozporządzenia Ministra z 23 marca 2011 w sprawie wzoru wywiadów alimentacyjnych dotyczących postepowania w sprawach Funduszu alimentacyjnego z obowiązującym prawem

Meandry biurokracji

płaceniem alimentów wypłacanych byłej żonie z Funduszu Alimentacyjnego. Został tam poproszony o NIP. Traf chciał, że z przyczyn losowych stracił wszystkie dokumenty na których ten nieszczęsny NIP był. Udał się do Urzędu Skarbowego. Tam zaś usłyszał, że po co mu NIP skoro do lat nie używają go osoby fizyczne

Gdy ojciec nie płaci alimentów

W razie nieskuteczności egzekucji alimentów opiekun dziecka może złożyć wniosek o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego . Pamiętaj! Nieskuteczność egzekucji alimentów ma miejsce wtedy, gdy komornik w okresie ostatnich dwóch miesiecy nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych, a

Same straty

Pisząc notkę o meandrach biurokracji zahaczyłam o temat alimentów, funduszu alimentacyjnego oraz dłużnika alimentacyjnego. Zaczęłam się też zastanawiać nad tym problemem głębiej. Osoba, która uporczywie nie łoży na swoje dzieci prędzej czy później może spodziewać się kłopotów z prawem. Drugi

Biedny bo...dzieciaty

, bo nie zapłacili alimentów i dalsze 363 678 000 zł rocznie na obsługę Funduszu Alimentacyjnego źródło za rok 2010 . Mądre to jest? Zatem, zanim chciwość zaślepi oczy, żeby dostać jak największy okup za posiadanie dziecka, miejcie w świadomości, że choć źle jest nie utrzymywać własnego dziecka, to

Data: 25.01.06, 02:41..post pt Role dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych a właściwie kawałek mojej historii....

resztą słusznie sprawę o alimenty, zaczęłą się moja przygoda z funduszem alimentacyjnym. Zacząłem pakować się w kłopoty, kupiłem motocykl bez papierów kilkukrotnie miałem kolegium za jeżdżenie bez prawa jazdy i ubezpieczenia, rósł dług w funduszu alimentacyjnym....W 98-mym poznałem Magdę, moją obecną

Poradnik prawny cz.11

z funduszu alimentacyjnego. Wraz z wnioskiem składa się zaświadczenie o swoich dochodach oraz zaświadczenie od komornika, które potwierdza, że nie wyegzekwował on żadnej kwoty od rodzica, który ma zasądzone alimenty. Uwaga! Jeżeli komornikowi nie uda się ustalić dochodów dłużnika alimentacyjnego

ZUS 8211 czym jest i co robi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 8226 prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczeniowych i kont płatników składek, 8226 dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego, 8226 kontrola orzecznictwa o czasowej

Sprywatyzujmy egzekucję roszczeń. Zacznijmy od alimentów

zmieniano kilkakrotnie. Likwidowano Fundusz Alimentacyjny i powoływano jego namiastkę. Przenoszono egzekucję do karbówek, teraz okazuje się to być pomyłką. Wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika - państwo z kolejnymi pomysłami sobie nie radzi. Co więcej - pomysły są coraz bardziej dziwaczne

Jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

ponad pół roku to należy wystąpić poprzez gminę w której jest się zameldowanym wraz z dziećmi do Funduszu Alimentacyjnego z wnioskiem o wypłacenie należności. Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych Podobne wpisy: Jakie dokumenty złożyć z

Demokracja bez kobiet to pół demokracji

propozycja PiS-u: 500 złotych na dziecko, zakrawająca wręcz na kpinę , poprzednie rządy zlikwidowały Fundusz Alimentacyjny, a władze samorządowe nie cofały się przed likwidowaniem żłobków, przedszkoli i szkół całkowicie zaprzepaszczając 17. postulat Solidarności z 17.08.1980 roku: bdquo Zapewnić

Poradnik prawny cz.76

osobę nie przekracza 725 zł za rok poprzedzający złożenie wniosku . Uwaga! Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów , jednakże nie wyższej niż 500 zł. google_ad_client ca-pub-4910922712782862 google_ad_slot 8328232987 google

Poradnik prawny cz.9

adwokata, bo mogą one pochłonąć kilka tysięcy złotych. google_ad_client ca-pub-4910922712782862 google_ad_slot 8328232987 google_ad_width 336 google_ad_height 280 Alimenty z funduszu Wniosek o pieniądze z funduszu alimentacyjnego składa się w urzędzie gminy. Aby dostać

fundusz alimentacyjny

Dadzą radę! Kobiety poszkodowane przez to, że został zlikwidowany fundusz alimentacyjny postanowiły sobie pomagać. Spotykają się raz w tygodniu i podają dalej! W prywatnym mieszkaniu na warszawskim Mokotowie 15 kobiet zbiera się w jednym pokoju, by pracować nad projektem przywrócenia funduszu

Przeciw Homofobii

związanych z ustawami: o równym statusie, o planowanym rodzicielstwie, o rejestrowanych związkach partnerskich, funduszu alimentacyjnym oraz o przeciwdziałaniu przemocy. Uczestnicy dyskutowali o politycznym aspekcie dyskryminacji i perspektywach demokracji w Polsce. Wśród referentów znaleźli się zarówno

A to ciekawe

nie wiedziałem, że w kościelnym budżecie jest specjalny fundusz alimentacyjny.Tak. Fundusz alimentacyjny. Zazwyczaj księża posiadający dzieci nie są wydalani z Kościoła tylko jeszcze Kościół pomaga utrzymać te dzieci 8230 65279 65279  

Rodzicielstwo - siła, czy poświęcenie

wiodącym był ten najbardziej podnoszący ciśnienie: alimenty i fundusz alimentacyjny : W materiałach miałyśmy m.in. tekst Renaty Hryciuk O znikającej matce. Upolitycznione macierzyństwo w Ameryce Łacińskiej i Polsce . Autorka porównała dwa kobiece, macierzyńskie protesty społeczne, w dwóch katolickich

dzień matki - smutne święto

niemrawe starania o egzekwowanie alimentów od tatusiów wolnych ptaków, poprzez likwidację funduszu alimentacyjnego tępi się to zjawisko, a przynajmniej pokazuje gdzie ich miejsce na tym świecie - w błocie!!!. Panowie siedzący na stołkach wysoko, wysoko, tak wysoko, że chmurami to sobie mogą co najwyżej

w swietle prawa

pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub właściwej instytucji. § 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego, ściganie odbywa się z urzędu. Ustawa wymaga, aby uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego miało charakter uporczywy, co oznacza, że jednorazowe niezapłacenie alimentów

Zadłużenie mieszkańców.

. Powinni płacić na przykład od 200 złotych do 3 tysięcy miesięcznie. Płaci jednak za nich miasto czytaj my wszyscy z Funduszu Alimentacyjnego. Ściągalność pieniędzy od dłużników wynosi 12 W całej Polsce długi alimentacyjne spłacane przez państwo czytaj nas wszystkich wynosi ponad 10 miliardów złotych

Co z alimenciarzami ?

, płacącego na jego utrzymanie ojca matkę, a państwo problem alimentacyjny z głowy i wiele pustych miejsc w więzieniach, które będą czekały na bardziej szkodliwych osobników.    Nie myślcie sobie jednak, że nawet w utopijnym kraju nie będzie Funduszu Alimentacyjnego . Będzie zabezpieczał dzieci, których

Alimenciary

Przy okazji wczorajszego wpisu przypomniała mi się sprawa, która szczególnie leży mi na wątrobie.Chodzi o fundusz alimentacyjny.Dla niewtajemniczonych wyjaśnię pokrótce zasadę działania: baba rozkłada nogi, chłop płodzi, chłop znika lub jest niewypłacalny, państwo płaci pieniążki na bachora - z

Sama mama na studiach

wysokim odsetkiem bezrobocia absolwentów-kiedyś trzeba to spłacić . MOPSy i inne -OPSy dają zasiłki poza zwykłym jest też za samotne wychowywanie- jeśli się kwalifikujesz . Jeśli facet po wyroku alimentacyjnym daje ciała- jest fundusz alimentacyjny. 3. Najlepsze momenty na studiach    Nie wiem co to ma

Alimenty na dziecko ile?

to obowiązuje już od dnia jego wydania. Wiem, że przysługują mi alimenty, ale co dalej? Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych? 187 Podobne wpisy: Fundusz alimentacyjny 2014 Niedozwolone klauzule umowne Pozew o ustanowienie rozdzielności

Poradnik prawny cz.43

telefonu albo adres e-mail. Obie usługi są bezpłatne. Nowe zasady egzekucji alimentów  Dużo na to wskazuje, ze w I kwartale 2014 r. zmienią się zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz egzekwowania należności od dłużników. Nowe przepisy sprawią, ze procedury, jakie stosują samorządy

Rozwód czy separacja - różnice między rozwodem a separacją

czas. google_ad_client ca-pub-4910922712782862 google_ad_slot 8328232987 google_ad_width 336 google_ad_height 280 Podobne wpisy: Umowa z deweloperem - na co zwrócić uwagę? Mediacja rozwód - mediacja w sprawach o rozwód Fundusz alimentacyjny 2010 r. - wniosek

Dziedziczenie składek OFE 2

Może się jednak pojawić pewien problem, bo bliscy mogą nie wiedzieć do którego OFE zapisany był ich zmarły krewny. W takim przypadku najlepiej przejrzeć jego dokumenty. Można w ten sposób znaleźć umowę z funduszem emerytalnym trzeba tutaj pamiętać o tym, że istotna jest ostatnia, bo fundusze

Okruchy i okruszki 1

się narażać - cięcia środków na Fundusz Alimentacyjny - o ile się nie mylę przywrócony przez rząd PiS po likwidacji przez rząd SLD? po wielu dramatach samotnych matek... Szczerze mówiąc nie rozumiem tego postępowania, likwidacja komisji ds. rodziny, teraz to. Czy mam naprawdę uwierzyć w złą wolę

bardziej

przekształcającej idą pełna parą, jasno z nich wynika, że pomysłodawca nie miał zbyt dużego pojęcia z czym się wiąże likwidacja firmy, której zadania nadal ktoś będzie musiał wykonywać. To tak jak z funduszem alimentacyjnym 8211 najpierw go zlikwidowali, żeby było oszczędniej. A potem przywrócili, bo wyszło

Jak napisać pełnomocnictwo?

przed sądami i udzielania pełnomocnictw osobom trzecim. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie. .............................................             Podpis Podobne wpisy: Fundusz alimentacyjny - komu przysługuje? Amortyzacja wartości

Odpowiedzi na APEL !!!

Otrzymaliśmy już kilka odzewów z całej Polski, dziękujemy wszystkim za wsparcie i cheć współpracy. Poniżej zamieszczamy jeden z listów jakie do nas przyszły: Szanowny Panie Przewodniczący,   W imieniu Stowarzyszenia quot Pokrzywdzeni likwidacją Funduszu Alimentacyjnego quot w Lublinie przyłączamy

PRZEDWYBORCZA HOJNOŚĆ Z WIEJSKIEJ

właśnie przegłosowywanych ma poważne konsekwencje budżetowe. Sejm reaktywował w piątek także Fundusz Alimentacyjny, co będzie w przyszłym roku kosztować budżet ok. 500 mln zł. Dodatkowo posłowie przegłosowali ustawę quot górniczą quot , z dofinansowaniem branży z pieniędzy publicznych oraz prawo

50+

mojej firmie łatwiej. Jej likwidacja przyniosłaby takie same oszczędności jakie poczyniono przy likwidacji Funduszu alimentacyjnego. Na dłuższą metę żadne, ktoś te zadania i tak będzie musiał wykonywać. I chociaż temat przerabiany jest średnio co dwa lata, nie da się do tego przyzwyczaić. Skóra cierpnie

- Pegazem po Tarnowie 241

ducha. W akcję pomocy i zbiórki funduszy na leczenie włączył się niedawno cały Tarnów. Także i nasza redakcja. Dzięki temu mogła odbyć kosztowną hospitalizację w Chinach. Pieniądze zbierano m.in. podczas koncertów i akcji charytatywnych. Miała 44 lata. Józef Mucha zmarł 8 lutego. Urodził się w

Projekt Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012

rentowe: 1.161.000,00 zł w tym z dotacji: 861.000,00 zł , - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.193.000,00 zł , - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 783.000,00 zł w tym dotacja: 257

Rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzeczeniem o winie ..

uzna, że małżeństwo rozpadło się z winy męża, to uzyska prawo do alimentów oczywiście takie samo prawo uzyska mężczyzna, jeżeli sąd uzna winę żony . I nie chodzi tu o alimenty dla dzieci, lecz świadczenie alimentacyjne dla byłego małżonka. Można zażądać alimentów od byłego partnera, jeżeli okaże się

Poradnik prawny cz.191

przez internet jest więc naprawdę długa: uzyskasz odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego ustalisz prawo do świadczeń z Fundusz Alimentacyjnego odpis uzyskany po wydrukowaniu ma taką samą moc prawną, co dokument wydany przez urzędnika złożysz wniosek o pozwolenie na budowę albo wpis do

Więcej pracy dla skazanych - projekt MS

dla takich firm. Chodzi o zwolnienie z części podatku dochodowego od osób prawnych od której co najmniej 25 proc. równowartości należnego podatku dochodowego przekazywano by na Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy oraz przywrócenie utraconego zwolnienia z wpłat należności z tytułu podatku

Rertospekcja 4 XIII wydział

alimenty.Ścislej mówiac płacił fundusz alimentacyjny, bo stary matysiak siedział za pobicie.A quot stara quot co pół roku wnosiła o podwyższenie.Oprócz tego pilnowała oczywiscie za opłatą sąsiadkom czy znajomym  dzieci . Sama miał rentę - chorowła na cukrzycę, nadciśnienie. Nie przeszkadzało jej

Przygody z mopsem.

do MOPSu w lipcu, odstałem w długiej kolejce pełnej matek którym zlikwidowano fundusz alimentacyjny, i innych ludzi majętnych inaczej. W wielkiej sali w której urzędniczki przyjmowały wnioski   dowiedziałem się jakie dokumenty mam przynieść, potem przez tydzień biegałem po różnych urzędach, aby te

Polski feminizm to porazka

: - zwiekszenie uprawnien socjalnych kobiet - utrzymanie wczesniejszych emerytur dla kobiet - utrzymanie funduszu alimentacyjnego - walka z przemoca domowa - zwiekszenie roli kobiet w zyciu politycznym - wyrownanie praw i dochodow plci - prawo do ochrony zdrowia Pojawiaja sie tez koncepcje feministyczne

protest

, dajcie pracownikom oparcie w kodeksie pracy, podnieście poziom życia i zarobków przeciętnego polaka, dajcie poczucie stałości, kończąc ciągłe eksperymenty z prawem, ustabilizujcie gospodarkę., zapewnijcie dostęp do opieki zdrowotnej, zapewnijcie fundusz alimentacyjny i sprawnie działające sądy

Księża i dzieci... ich dzieci

dziecko... - Ja słyszałam o wielu takich przypadkach!- wypsnęło mi się. - I wiem także, że przy  kurii jest specjalny fundusz alimentacyjny, stworzony właśnie z myślą o dzieciach księży. To wszystko wręcz wyskoczyło ze mnie. Nawet nie wiem kiedy. Nawet się nad nim nie zdążyłam zastanowić, a ono niestety

Protest

umoralniajcie nas z urzędu. Stwórzcie miejsca pracy, dajcie pracownikom oparcie w kodeksie pracy, podnieście poziom życia i zarobków przeciętnego Polaka, dajcie poczucie stałości, kończąc ciągłe eksperymenty z prawem, ustabilizujcie gospodarkę. Zapewnijcie dostęp do opieki zdrowotnej, zapewnijcie fundusz

Polska jest kobietą? Polemika.

? * opieki medycznej nad kobietami zwlaszcza w okresie ciąży, porodu, badań okresowych * przywrócenie funduszu alimentacyjnego * przyznanie nie jałmużny, ale godnych zasiłków wystarczających na wychowanie dziecka w ubogich rodzinach * realna polityka prorodzinna * opieka nad samotnymi matkami Zaczyna się

Partia kobiet

nie ruszy nawet tyłka do wyborów? 2 quot przywrócenie funduszu alimentacyjnego quot * - słuszna doprawdy idea, skoro dzieci są państwowe i quot jeśli nie ingeruje się w życie dzieci zanim ukończą pięć lat, na całe życie utrwalają się w nich negatywne wzorce społeczne. quot - faktycznie, niby

bezczelność, ignorancja i głupota?

przechodzę do sedna sprawy. Otóż pewnie moi Kochani nie wiecie, ale od nowego roku wraca fundusz alimentacyjny i będą go ścigać o wyrównanie i myśli tępak, że weźmie moją siostrę na litość. Ale ona już nie jest taka naiwna i mimo, że ją to boli to uświadomiła go, że nie z nią te numery. Wiem, że ona go dalej

z dniem kobiet

antykoncepcji, walkę z molestowaniem, znęcaniem się i długo by wymieniać. Ale dlaczego walczą z molestowaniem a z korupcją to już nie? Dlaczego walczą o fundusz alimentacyjny a o zdrową służbę zdrowia to już nie? Z poniżaniem kobiet tak, a z biciem słabszych? Z chamstwem, głupotą, prowadzeniem po pijanemu, ze

KTO BYŁ KRÓLEM BYŁEGO SEJMU?

. Becikowe, ulga podatkowa na dzieci, Fundusz Alimentacyjny - wszystko to zaledwie sygnały polityki lewicowej. Ale poprzednicy, w tym także SLD, nawet takich sygnałów, niestety, nie dawali.PiS, podsumowując swe rządy, nie mówi, że Polska jest sprawiedliwa. Nie, premier podkreśla, że sprawiedliwości jeszcze

Trzeba iść do wyborów

ciąży, porodu, badań okresowych - przywrócenie funduszu alimentacyjnego - przyznanie nie jałmużny, ale godnych zasiłków wystarczających na wychowanie dziecka w ubogich rodzinach - zlikwidowanie domów dziecka na rzecz domów rodzinnych - wyrównanie płac z mężczyznami - zaostrzenie kar w przypadku

Środa się broni...

skończywszy na trutniach z UL-u. Ile pieniędzy zebrała pani i pani psiapsiółka Iza wraz z papieżycą lewicy Szyszunią dla bitych i poniżanych kobiet? Ile domów pomocy otworzyłyście koleżanki w tym roku 8230 ? A zaraz, zaraz, czy to nie wasi towarzysze odebrali samotnym matkom środki z Funduszu Alimentacyjnego

nie ma dnia bez rzygania

baz danych i wyciągnięcie potrzebnych informacji i nikt mi nie wmówi, że kosztowałoby to więcej niż tworzenie kolejnych bubli ustawowych gdyby wykorzystać tylko ten prosty zabieg można byłoby zwiększyć sciągalność alimentów, a fundusz alimentacyjny albo nie byłby potrzebny, albo nie przynosiłby takich

cd.

quot , a działają na rzecz kobiet w trudnej sytuacji bytowej, np. samotnych matek, które nie otrzymują alimentów, po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego. Tym uważam większa porażka przedstawicielek organizacji feministycznych, pomijając kilka żenujących wypowiedzi i wybuchów śmiechu. Mam wrażenie, że

Program III Ogólnopolskiego Forum Przeciw Homofobii

Funduszu Alimentacyjnego 8211 czytelny komunikat o nienormatywności rodzin niepełnych Ania Lazari -NIKE, CPK 8211 8222 Alimentare znaczy jeść 8221 - prezentacja raportu o egzekucji komorniczej alimentów

III Forum Filmowo-Dyskusyjne Przeciw Homofobii - Zaproszenie

, o rejestrowanych związkach partnerskich, o funduszu alimentacyjnym oraz o przeciwdziałaniu przemocy, przyczynami kontrowersyjności projektów tych ustaw. Ma też na celu wyciągnięcie wniosków na przyszłość i wspólną debatę środowisk mniejszości seksualnych, organizacji kobiecych oraz ugrupowań

Miller Leszek vs. Giertych Roman

? Giertych: Obiecałem wyborcom  w Lublinie dwupasmówkę do Lublina i w następnym Sejmie to załatwię! 16.30 Giertych: - Nie wstyd panu, że zlikwidował pan fundusz alimentacyjny? Miller: - Byłoby mi wstyd gdyby nie było nic w zamian. Wprowadzono świadczenia rodzinne i o połoę więcej odbiorców pomocy dostało

O nowej Polsce, i wrażeniu pierwszego pchnięcia...

byłby nasycone agitacja bez sensu... pchną mnie, uśmiechnęłam się, oczy wyszły mi na wierzch... i teraz czekam aż będzie mnie pobudzał regularnie jakimś podatkiem liniowym, jakimś funduszem alimentacyjnym, jakimiś powrotami z misji międzynarodowych, może porządnym wieloletnim planowaniem a nie zmianą

Daniel Kontowski, Polska Partia Pracy, Lewica i Demokraci, Partia Kobiet - przegląd programów.

nowoczesnych krajach Unii Europejskiej. 8221 Jednak krótkoterminowym celem politycznym jest stworzenie w Sejmie reprezentacji interesów kobiet. Ma ona walczyć o godziwą opiekę medyczną nad kobietami, opiekę państwa nad samotnymi matkami, zrównanie płac kobiet i mężczyzn oraz przywrócenie funduszu

puzzle

mi się gadać , zresztą obie poruszone w dyskusji pod wpisem - fundusz alimentacyjny został przywrócony, a poza tym widzę quot pewną quot sprzeczność między przywilejami dla kobiet, a równym traktowaniem kobiet i mężczyzn. Ale to moja stała quot uwaga quot do feministek. Przyznam, że od dawna

NIESZCZĘŚLIWA MIŁOŚĆ CZ. 2

, jak to komornik ma źle, bo jest zaszczuty przez wierzycieli i przez sąd i że odpowiada za wszystko z własnej kieszeni to dlaczego alimenty mają płacić konkubenci lub konkubiny i po co jest fundusz alimentacyjny, skoro za te wszystkie 8222 nieściągalne 8221 świadczenia odpowiadają komornicy i

Debata o aborcji 8211 nie chcę ale muszę

na państwo: jej ciąża stanowiła przedmiot zainteresowania ustawodawcy, teraz okazuje się, że dziecko to jej prywatna sprawa. W ciągu ostatnich lat byliśmy przecież świadkami fali protestów kobiet, które zostały pozbawione środków do życia w skutek likwidacji funduszu alimentacyjnego. Przeraża

Kazimiera Szuka o ustawie antyaborcyjnej

Obowiązująca ustawa jest najbardziej drakońska w Europie. Zbliżamy się do średniowiecza. Od 1993 r. odebrano kobietom refundację środków antykoncepcyjnych, ze szkół wycofano edukację seksualną, zlikwidowano fundusz alimentacyjny. źródło: http: serwisy.gazeta.pl kraj 1,63546,4022153.html

polityka społeczna według PO cd.

zawodowych rodzin zastępczych konkurencji na rynku finansowanych przez państwo usług opiekuńczych system bezpośredniej zapłaty z zagwarantowaniem równego dostępu świadczeniodawców pełnego wdrożenia i egzekwowania rozwiązań obecnego systemu alimentacyjnego oraz stałe monitorowanie go, by zwiększać

Pielęgniarki w centrum uwagi

się bliskie sprawy obywateli. Podobno mają reaktywować Fundusz Alimentacyjny. Czego się nie robi, żeby zostać wybranym na przyszłą kadencję.

Kobiety w Tunezji

, ale o powadze problemu świadczy fakt, że w 1992 r. rząd ustanowił specjalny fundusz gwarantujący rozwiedzionym małżonkom wypłatę świadczeń alimentacyjnych na dzieci. Wydaje się, że mężczyznom z trudem przychodzi pogodzenie się z oczekiwaniami współczesnych Tunezyjek. Nie postulując powrotu do

OPOZYCJA GRA NA ZWŁOKĘ

uniemożliwiają Sejmowi zajęcie się ustawami na które czekają Polacy - wymieniła ustawy dot. Funduszu Alimentacyjnego, budownictwa społecznego, zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych. quot Zamiast tego będziemy wysłuchiwać kolejnych wynurzeń pana Kaczmarka, czy wniosków formalnych składanych przez pana

Poglądy odważne, 8222 bezkompromisowe 8221 wobec faktów

. to oznacza, że dzisiaj komuś w Polsce trzeba coś zabrać albo czegoś nie dać. Musimy bowiem zmniejszyć wydatki publiczne i deficyt budżetowy, by mieć więcej pieniędzy na państwowe i prywatne inwestycje. Trzeba zlikwidować niektóre agencje rządowe i państwowe fundusze specjalne. Ale też wyhamować

Wszystko i nic

księży, bo przecież to też mężczyźni a kobieta w ich życiu to żadne zło.  W wielu przypadkach byli by lepszymi ojcami i mężami niż są księżmi. I mniej byłoby pedofilii, molestowań i innych afer. I przestał by istnieć Alimentacyjny fundusz Watykański... Owszem zdaję sobie sprawę że są Księża i księża

Wartości i Pan Przemysław

tysięcy złotych. Dużo? Według Przemysława mało. Począwszy od obecnej kadencji Sejmu RP były Wicepremier Przemysław uczynił swoją byłą żonę Małgorzatę Posłanką. Była Pani Przemysławowa dostaje co miesiąc ze Społecznego Funduszu Zasad i Wartości Przemysława 8 tysięcy złotych. I znów zagadka: dużo to, czy

Warto przeczytać - powrót do początków

, a często nawet za urodzone dziecko i jego wychowanie. Zniesienie funduszu alimentacyjnego jest tego najlepszym dowodem. W.E.: A gwałt małżeński, o którym się głośno w ogóle nie mówi, ale o którym często słyszy się w gabinecie terapeutycznym? Ile żon w Polsce jest zmuszanych do współżycia w imię

Pegazem po Tarnowie 240+89

, założycielka Łazienki i Noclegowni dla bezdomnych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie 4. Renata Iwaniec 8211 założycielka Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Ustawy Fundusz Alimentacyjny, obecnie zakłada w Polsce federację stowarzyszeń działających na rzecz praw dziecka i

Pani min. Jolanta Fedyk - trzeba zwalczać ciemnogród i życiowy analfabetyzm.

, lokalami socjalnymi, zasiłkami, a oni tylko się mnożą.      Trzeba zwalczać ten ciemnogród i życiowy analfabetyzm. Nie poprzez półśrodki jak: zupki, zasiłki, kuratorzy społeczni, rodziny zastepcze, pedagodzy szkolni, na których zwala się całą walkę z marginesem, ani fundusz alimentacyjny, bo to tylko

Zdegenerowany Zachód

, system wsparcia dla samotnych matek zlikwidowano fundusz alimentacyjny , także wsparcia psychologicznego. Zwyczajnie po orzeczeniu TK delegalizującego aborcję, w Polsce nasątpił cud: Polki siłą woli i przeświadczenia o nienaruszalności życia poczętego przestały zachodzić w niechciane ciąże - no poza

Chcesz mieć dziecko to zrób prawo jazdy

Od dziś w naszym kraju obowiązuje prawo zemsty na dawnym współmałżonku. Każda kobieta, która chce zrobić dużą krzywdę swojemu byłemu dostała do tego prawne narzędzia w postaci tzw. Funduszu Alimentacyjnego. Drżyjcie mężczyźni, bo jeśli tylko kobieta zechce to zatruje wam życie nawet po rozwodzie

wszystkie mamy nasze sa

, utrzymujacych mezow-niebieskie ptaki dla samotnych matek, ktore czekaja na przywrocenie funduszu alimentacyjnego dla samotnych matek, ktore nie moga wyegzekwowac alimentow dla samotnych matek, ktore zarabiaja za duzo, zeby w ogole sad zasadzil alimenty dla samotnych matek, oskarzanych o to, ze nie

Polska Partia Pracy - prawdziwa lewica

intelektualista Siwiec mówi o polsko - amerykańskim braterstwie broni w Iraku, to mi się nóż w kieszeni otwiera, jak Miller ze swoim uśmieszkiem zachwala konszachty z BCC, twierdzi bezczelnie, że jego rządy były ok, przypomnijmy więc największe ich osiągnięcia: likwidacja funduszu alimentacyjnego przywrócił Pi

Centrum Adama Smitha o emeryturach.

obywatel wypełniał obowiązek alimentacyjny, powoduje, że można przejść na emeryturę o np. 2 lata wcześniej f Zlikwidowany zostaje podatek od wypłat emerytur, ZUS przestaje go naliczać i pobierać g Udział w Otwartych Funduszach Emerytalnych jest dobrowolny h Wysokość emerytury obywatelskiej na

SLD - ani to sojusz, ani lewica, ani demokratyczny - polska kutasówa z piachem

armię na wojnę do Iraku, zrobiło rozróbę na Ukrainie, zlikwidowało fundusz alimentacyjny, bary mleczne, ulgi na bilety dla studentów, oddało autostrady złodziejskim firmom, prywatyzowało co się dało, o mały włos nie wprowadziło planu Hausnera, który gwarantował kolejny milion żyjących poniżej miminum